1Joh 4

Fra Tankestrek(k)
Hopp til: navigasjon, søk

Nøkkelvers

«Ved dette ble Guds kjærlighet åpenbart blant oss, at Gud har sendt sin enbårne Sønn til verden, for at vi skal leve ved Ham. I dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at Han har elsket oss og sendt sin Sønn til soning for våre synder. Elskede! Hvis Gud elsket oss slik, så skylder også vi å elske hverandre.» ‭‭1Joh‬ ‭4:9-11‬ ‭BGO‬‬

«Ved dette er kjærligheten gjort fullkommen blant oss: At vi kan ha frimodighet på dommens dag. For som Han er, slik er vi i denne verden. Det er ingen frykt i kjærligheten. Men den fullkomne kjærligheten driver frykten ut, for frykten har straffen i seg. Den som frykter, er ikke gjort fullkommen i kjærligheten. Vi elsker Ham fordi Han har elsket oss først.» ‭‭1Joh‬ ‭4:17-19

Budskap

  • Vi synder, og det skaper en frykt for straff på dommens dag.
  • På tross av vår synd viste Gud sin kjærlighet til oss ved å sende sin Sønn til soning for våre synder og for at vi skulle leve ved Ham.
  • Fordi Gud elsket oss slik først, så skylder vi å elske hverandre.
  • Fullkommen kjærlighet driver ut frykten for straff på dommens dag, og gir oss i stedet frimodighet.

Logikk

  1. Menneskesynd > Straffefrykt >
  2. Gudskjærlighet > Syndsoning > Frimodighet >
  3. Etterfølgelse > Brødrekjærlighet